Všechny níže uvedené tituly máme v knihovně, i když ne vždy v původní verzi.
Kopie většiny článků o strakáčích si můžete prohlédnout v odkazech na www.strakaci.cz


Etologie a podobné

ABRANTES, Roger. Řeč psů - encyklopedie psího chování. České Budějovice: Dona, 1999.
                                ISBN 80-86136-56-6

ABRANTES, Roger. Vývoj sociálního chování psů a dalších psovitých šelem. České Budějovice: Dona, 2000.
                                  ISBN 80-86136-61-2

LORENZ, Konrad. Hovořil se zvěří, s ptáky a rybami. Praha: Granit. ISBN 80-85805-73-1

LORENZ, Konrad. Osm smrtelných hříchů. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0842-X
                               (zajímavá, ale není příliš o psech)

LORENZ, Konrad. Základy etologie. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0477-7 (těžká, odborná)

LORENZ, Konrad. Život se psem není pod psa. Praha: Granit, 1999. ISBN 80-85805-90-1

MIKULA, Alois. Náš pes a jeho svět. Praha: SZN, 1978.

MIKULICA, Vladimír. Poznej svého psa. Litvínov: Dialog, 2004. - 3. vydání.
                                    ISBN 80-85843-00-5 (povinný základ)

THOMASOVÁ, E.M. Soukromý život psů. Praha: Rybka Publishers, 2000. ISBN 80-86112-30-4

TRUMLER, Eberhard. Rozumíme psům? Praha: Panorama, 1982.

TRUMLER, Eberhard. Tykáme si se psem. České Budějovice: Dona, 1999. ISBN 80-86136-58-2
                                    (povinný základ)

Chov

DOSTÁL, Jaromír. Chov psů - genetika v kynologické praxi. České Budějovice: Dona, 1995.
                               ISBN 80-85463-58-X

DOSTÁL, Jaromír. Řízení chovu psů v málopočetných populacích. Svět psů č.1/2005

KARPFOVÁ, Cyrila. Vychováváme psa (Průvodce prvním rokem štěněte). Praha: OTTOVO nakladatelství, 2003.
                                   ISBN 80-7181-620-5

KOLLER, Jan. Kynologická příručka. Praha: SZN, 1979. - 3. vydání

NOHELOVÁ, Eva. Poznej a vychovej svého psa  České Budějovice: Dona, 2003. ISBN 80-86136-98-1

PROCHÁZKA, Zdeněk. Chov psů. Praha - Litomyšl: Paseka, 2005. - 3. vydání. 
                                        ISBN 80-7185-768-8 ( povinný základ)

PROCHÁZKA, Zdeněk. Moji nejmilejší psi. Praha: IŽ, 1998. ISBN 80-240-0278-7

SEHNEROVÁ, Irena. Jak krmit psy aneb Vraž do toho osm kostí. Praha: Dr. Jan Hollauer, 2005. - 2. vydání.

SCHÄFER L. Sabine, MESSIKA R. Barbara. Zdravá výživa pro psa - Syrová strava BARF.
                                                                        Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2587-1

ŠKRDLÍK, Vladimír a CÍSAŘOVSKÝ, Michal. Jak nakrmit pejska a kočičku. Praha: CANIS, 1994.

ŠVEC, J. a HRABÁK, P. a HRABÁKOVÁ, O. Malí lovečtí psi - chov a výcvik. Praha: SZN, 1988.

TICHÁ, Vladimíra. Malá škola pro chovatele psů. České Budějovice: Dona, 2000. ISBN 80-86136-84-1

WACHTEL, Hellmuth. Chov psů v roce 2000. České Budějovice: Dona, 1998. ISBN 80-86136-29-9


Výcvik 

DIVIŠOVÁ, K. a PODEŠŤOVÁ, M. a BENDA, J. Agility - první krůčky. Praha: PLOT, 2003.
                                                                                 ISBN 80-86523-26-8

EIS, Vilém. Pachové práce. Praha: Pes přítel člověka 2005-2006. Původní vydání 1954

HARTL, Karel. Člověk a pes. Praha: Naše vojsko, 1989. - 2. vydání

HARTL, Karel. Výchova a výcvik psa. Praha: Naše vojsko, 1979.

HARTL, K. a NĚMEC, K. a SKUHROVSKÝ, J. Výcvik psa. Praha: Naše vojsko, 1969.

KVASNICA, Monte Jaroslav. Běh s "Vlky" aneb canicross. České Budějovice: Dona, 2002.
                                                ISBN 80-7322-018-0

MATOUŠEK, Václav. Policejní pes, jeho výchova a výcvik pro ochranu i policejní službu.
                                    Praha: Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1922.

RŮŽIČKA, Josef. Pes k obraně osob a ochraně majetku aneb Člověče, neboj se, máš-li psa!
                             České Budějovice: Dona, 1996. ISBN 80-85463-76-8

O plemenech

FINDEJS, Jan a kol. Česká národní plemena psů. Praha: PLOT, 1998. ISBN 80-238-2833-9

KHOLOVÁ, Helena. Historie psího rodu. Praha: Práce, 1987.

KRUPIČKOVÁ, Jana. Český strakatý pes - informační brožura. KCHMPP 2004

LUDWIG, G. a STEIMEROVÁ, Chr. Švýcarští salašničtí psi. Praha: nakladatelství Jan Vašut, 2000.
                                                            ISBN 80-7236-011-6

SMRČKOVI, Lea a Martin. Kapesní atlas psů. Praha: OTTOVO nakladatelství, 1999. ISBN 80-7181-341-9

Planeta zvířat č.3/2003 - Portrét plemene: Český strakatý pes

Pes přítel člověka č.12/1994 - Portrét plemene: Český strakatý pes
Pes přítel člověka č.2/1995 - Portrét plemene: Appenzellský a Entlebušský salašnický pes
Pes přítel člověka č.1/2006 - Portrét plemene: Český strakatý pes

Svět psů č.8/1998 - Portrét plemene: Appenzellský salašnický pes
Svět psů č.3/2007 - Portrét plemene: Český strakatý pes